• Har Du koll på alla fördelar med Ditt medlemskap?
  • Vet Du om alla Dina förmåner via Samköp och Rabatter på diverse Försäkringar?
  • Är Du nyfiken på vad ett eventuellt medlemskap skulle kunna innebära för Dig?
  • Känner du någon som borde vara medlem, bjud med dem?
  • Eller har Du en fråga till någon förtroendevald eller anställd som Du gått och klurat på ?

 Följande dagar / kvällar bjuder vi in till träffar på dessa platser…

 v  2/11 Norr: Korsbygården, Lärbro. Kl 18.00 Gäst: LRF Konsult ”Romantik och Juridik”

 v  9/11 Öst: Etelhems bygdegård. Kl  18.00 Gäst: LRF Konsult ”Arrende och generationsskifte”

 v  16/11 Väst: Gotland Grönt centrum. Kl 18.00 Gäst: LRF Riks Företagarakademien

 v  23/11 Syd: Grötlingbo bygdegård. Kl 18.00 Gäst: LRF Riks Äganderättsexpert

 På plats finns representanter från LRFs Kontor, Regionstyrelse, Lokalavdelningarna i närområdet,  Ungdoms styrelsen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Varje kväll kommer  en gäst från någon av de samarbetspartners/resurser som vi har tillgång till i vårt medlemskap att ha ett föredrag om deras möjlighet att bidra.

Vi bjuder på kaffe och bulle och många intressanta samtal.

 Kom och träffa oss !!