Under styrelsemötet i veckan kom Roma-Björke LRF-avdelning och knackade på. De ville tacka för arbetet så här långt med Roma VSO. Personal och styrelse uppskattade det verkligen.