Välkommen på Kött- och Mjölkdag!
Den16/2 på Gotland Grönt Centrum, Roma i gymnastiksalen.

Arla bjuder på mat och fika. Utställare kommer att finnas på plats.

Program:
09.30 Fika
10.00 Inledning, Anna Törnfelt
10.10 Styr företaget din vardag eller vardagen ditt företag, Hanna Nilsson, Växa
10.40 Produktivitet och arbetsglädje, Stefan Nypelius, LRF Konsult
11.15 Paus
11.30 Framgångsfaktorer på Christinelunds Gård, Kalmar, Björn Cedergren
12.15 Lunch
13.15 Ljusets betydelse för välbefinnandet och produktion hos nöt, Sigrid Agenäs
13.45 Foderutvecklingen framåt, Kajsa Öhman, Lantmännen/Nötfor
14.30 Små ständiga förbättringar för ökad produktivitet, Magnus Dahlbom, Arla
14.45 Summering och avslutning, Anna Törnfelt
Fika


Välkomna!

Arrangemangstyp: Möte

Region: Gotland

Startdatum: 2017-02-16 09:30

Sista anmälningsdag: 2017-02-13

Deltagaravgift: 200 kr

Arrangör: Ett samarrangemang mellan LRF, Hushållningssällskapet, Växa och GGC AB.

Plats: Gotland Grönt Centrum, Roma i gymnastiksalen.

Anmälan

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan telefon 0498-770822, gotland@sv.se eller
till Växa, www.vxa.se senast den 13 februari.