Välbesökt dag med kött och mjölk på GGC. Igår besökte runt 160 mjölk och köttföretagare GGC för att lyssna på föreläsningar, träffa kollegor och lära nytt. Dagen, som var ett lokalt initiativ, ordnades av LRF, Växa och HS på uppdrag av Animaliebranschrådet på Gotland.