Idag startar LRF Gotland ett Frakttrafikråd för att ta tillvara och samla våra intressen när det gäller färjetrafiken och då i synnerhet frakterna. Representanter från de större fraktköparna är representerade.