Länstyrelsen bifaller LRFs ansökan om generell dispens för gotländska lantbrukare som på grund av all nederbörd inte klarar att upfylla reglerna om höst- eller vinterbevuxen mark.

För mer information se pdf under rubrik relaterat.