Viltskador på gröda

Om skador på gröda uppstår måste en av Länsstyrelsens besiktningsmän kontaktas. Det kan ofta vara nödvändigt med minst två besiktningar, en omedelbart vid skadetillfället och en senare i samband med skörden. Att besiktning har skett är en förutsättning för att ersättning skall kunna beviljas av Länsstyrelsen. En annan förutsättning är att skadorna orsakats av fredat vilt.

Länsstyrelsen har utsett följande besiktningsmän på gröda:

Ivan Jakobsson, Hemse, tel. 48 60 38, 070-56 56 844   

Eddie Olsson, Lau, tel. 49 11 78, 076-12 76 442 

Sture Gardell, Slite, tel. 0705 – 22 51 02

Det står er fritt att anlita vem som helst av dessa, men Länsstyrelsen ser helst att ni kontaktar den som bor närmast.

Örndödat tamdjur

Om ett tamdjur misstänks ha dödats av kungsörn ska detta omedelbart rapporteras till i första hand Björn Eriksson (tel. 580 24). Han besiktigar snarast skadan på plats. Det är viktigt att kadavret inte flyttas. Om det kan fastställas att det är kungsörn som dödat tamdjuret utbetalas ersättning.