Nedan finner du en kort beskrivning av de seminarier som finns att välja bland, de är numrerade 1–30. Fyll i formuläret och tryck på skickaknappen längst ner till höger. När du skickat in formuläret kommer sedan biljett och inbetalningskort på posten. I priset på 495: - exkl. moms ingår kaffe, seminarier och lunch. Bokar du innan den 8 januari får du en bokatidig rabatt om 50: -. Är du medlem i Lrf sponsrar vi digmed ytterligare 50: -.

Förmiddagspass 09.30-10.30;

1.      Ökande problem med gräsogräs på Gotland

Föreläsare: Per Widén, Växtskyddscentralen/Jordbruksverket &Stefan Uddin, HIR-rådgivare, Hushållningssällskapet Gotland;

Vi ser ökande problem med gräsogräs inom växtodlingen på Gotland. Vi har redan pratat mycket om renkavle, men tex vitblära riskerar att bli ett mycket större problem. Hur fungerar det samt när och hur det ska bekämpas eller bearbetas.

 2.      Så fungerar kryssningsturismen

Möjligheter och utmaningar för landsbygdsföretag. Vilka aktörer finns på Gotland?

Hur gör man? Beskrivning av kryssningsturismen – Presentation med avslutande diskussion

Verksamhetsledare Monica Frisk – Gotland Cruise Network. Presentatör: Riina Noodapera Hushållningssällskapet/Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning

3. Hur väljer jag min kund? - I ljuset av vem din kund är ser din produkt annorlunda ut - så se till att du väljer din kund!

Genom att lära känna kunden kan du tydligare, enklare och billigare produktutveckla, kommunicera och sälja. Karin Cedergren (grundare och f.d. ägare till Hotel Stelor) och Maria Backlund från Kamander ger dig enkla, konkreta verktyg för hur du kan identifiera och nå de kunder som bäst uppskattar din produkt eller tjänst.

4. Fossilfritt lantbruk, utopi eller verklighet?

Lrf Östergötlands regionordförande Peter Borring har tillsammans med Fossilfritt Sverige satt upp målet att hälften av medlemmarna ska tanka sina traktorer på hälften fossilfritt. - 50-50 till 2020. Det är ett tufft men klart gångbart mål, säger Peter Borring som uppmanade övriga regioner att anta utmaningen. Hör hur ert engagemang i klimatfrågan kan bli än mer konkret!

 

  1. Nygammal gröda på Gotland med stor potential
    Nu odlas linser på Gotland igen och marknaden vill ha allt som kan tas fram. Tomas Erlandson från Nordisk Råvara informerar om marknad och förädling, Stefan Uddin från Hushållningssällskapet talar om odling och försöken.

 

  1. 6.      Äganderätt och näringspolitik åt skogen!

Föreläsare Marie Wickberg, Kommunikationschef Mellanskog;

Äganderättsfrågan är central för skogsägarrörelsen. Vart står och hur ska Mellanskog skogsägarna agera idag och hur ser vi på utmaningarna framåt? Vi blickar tillbaka på utvecklingen, tydliggör våra ståndpunkter och tittar framåt!

 

 

Eftermiddagens pass;

 

  1. 7.      Framtidens foder - Vilka foderråvaror gäller i framtiden och hur utnyttjar vi dem på bästa sätt så både djuren och konsumenterna blir nöjda. Lars Hermansson, produktchef råvaror Lantmännen Lantbruk föreläser.  

 

  1. 8.      Tjäna pengar på kryssningsturismen!

Vilka möjligheter har jag att erbjuda min verksamhet till kryssningsaktörer – hur kan jag bidra, vad är det som krävs? Introduktion Gotland Excursion. Korta presentationer av medverkande företag inom besöksnäringen med efterföljande speed-dating. Medverkande aktörer: Gotland Excursion, Hansa Event, GoGotland, Gotland Active, gotlandsturistförening.

Presentatör: Riina Noodapera Hushållningssällskapet Gotland/Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning

 

  1. 9.      Gotländskt virke eller kärnvirke Gotlands skogliga framtid?

Föreläsare, Lars Olsson SBO-ordförande på Gotland och Jan Ekdahl Virkesområdeschef Mellanskog Gotland; Gotland behöver förädla sina råvaror för att behålla värdet lokalt och vi har unikt timmer som ska användas på bästa sätt. Hur mycket intresse finns på Gotland för denna råvara och hur ska vi hantera den?

 

  1. 10.  Framtidens digitala lantbruk och finansiell spannmålshandel

LM2 är Lantmännens digitala satsning för ett mer produktivt och lönsamt svenskt lantbruk. Portalen ger dig full kontroll på spannmål, foder, odling, maskin och ekonomi.  LM2 innehåller flera unika tjänster, du kan bl.a. handla spannmål finansiellt direkt mot en av världens största råvarubörser. Kom och lär dig mer om framtidens digitala lantbruk på vårt seminarium!

 

  1. Krögare inom Gotlands Krögarförening söker kontakt med fler möjliga leverantörer av råvaror. Vill du träffa krögare och resonera kring vad du odlar och nya produkter du funderar på att odla/föda upp. Vi ordnar snabbträffar mellan odlare och krögare. Arrangör: Gotland Grönt Centrum AB, projektet Ökad livsmedelsförädling, Susanne Welin-Berger

 

  1. 12.  Underhåll av diken

Jon Wessling Regionansvarig vatten och miljö Lrf föreläser;

Underhåll av täckdiken och öppna diken är eftersatt på många håll med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd. Dessa grundförbättrande åtgärder hör ihop med lönsamheten i växtodlingen men samtidigt är många markägare osäkra på vilka regler som gäller för underhåll av öppna diken. Vad säger lagen och hur kan man tänka för att få en bättre fungerande markavvattning?