Välkomna till vår programpunkt tisdagen den 3 juli kl. 15.15-16.00. på Mellangatan 7 i Visby. Vi kommer inledningsvis höra ett exempel från Gotland hur en skogsägare har blivit påverkad av politiska beslut gällande äganderätten och lite bakgrund hur Gotland som län med stor andel privatägd skog har hanterats av staten. Även LRF Skogsägarnas och skogsägarföreningarnas arbetet kommer belysas.

8 partiföreträdare deltar och frågorna vi ställer tar avstamp i tre för oss självklara principer;

1. En stark äganderätt ger ett starkt samhälle

2. Frihet under ansvar ger ett hållbart skogsbruk

3. Brukad skog ger en hållbar utveckling

Stora frågor på kort tid! Välkomna!