Vi vill skapa goda förutsättningar för lyckade ägarskiften på Gotland. - Vi vill fånga upp intresserade och påbörja processen att sänka medelådern bland företagare på den gotländska landsbygden. - Vi vill samla erfarenheter genom att bilda nätverk och starta en Tankesmedja med erfarna företagare och rådgivare. - Vi vill matcha behoven hos säljare och köpare och skapa koncept som ska underlätta att göra ett ägarskifte.

Torsdagen den 25 oktober kl. 12.00 - 14.30 äger den första i en rad aktiviteter inom projektet rum. Då föreläser ägarrådgivaren Michael Billow.  Fokus kommer att ligga på familjen och kapitalet med målsättningen att deltagarna ska få handfasta idéer och uppslag till försäljningsprocessen och fram till beslut om att sälja. Läs mer i pdf här på sidan.

Anmälan sker till anmalan@lrf.se

Uppge namn, datum för föreläsningen samt eventuella matallergier.