Köpare; I projektet Effektiva Ägarskiften vill vi fånga upp intresserade och påbörja processen att sänka medelåldern bland företagare på den gotländska landsbygden. Vi vill samla erfarenheter genom att bilda nätverk och starta en Tankesmedja med erfarna företagare och rådgivare (läs mer i pdf köpare ägarskifte här på sidan).

Funderar du på ett ägarskifte? Inom projektet vill vi skapa goda förutsättningar för lyckade ägarskiften på Gotland. Vi vill matcha behoven hos säljare och köpare och skapa koncept som ska underlätta att göra ett ägarskifte. (läs mer i pdf pilotgård).

Onsdagen den 24 april kl. 19.00-21.00, kommer nästa aktivitet i föreläsningsserierna inom projektet:

Stora Tollby Trädgård AB- ett gott exempel på ägarskifte utanför familjen! Läs mer om kvällen i pdf här på sidan.

Välkommen till detta seminarium arrangerat av projektet Effektiva Ägarskiften. Anmälan sker till anmalan@lrf.se senast den 17/4. Uppge namn, datum för föreläsningen samt eventuella matallergier.