09.00 Fika och macka.

09.30 Välkomna.

09.40 Politik för en ökad konkurrenskraft?
Kristina Yngve, Ordförande Miljö och Jordbruksutsottet

10.10 Mellangrödor – ett sätt att trygga foderförsörjningen? Stefan Uddin, Hushållningssällskapet

10.30 Rast/mingel.

11.00 Hur använder vi dagens sensorteknik för att förenkla arbetet med djuren? Annica Hansson,Växa Sverige

11.45 Lunch.

12.45 Kokomfort och djurmiljö i stallar – hur kan vi påverka det vi har? Cecilia Palmén och Hanna Cederlund,Växa Sverige

13.15 Gödselseparation – teknik och möjlighet. Lars-Erik Törnblom, Agrilogik

13.45 Kaffe och bulle.

14.15 Som man bäddar få man ligga - så påverkar strömedel djurhälsan. Håkan Landin, Växa Sverige

14.45 Summering av dagen.

15.00 Avslut.

Pris 250 kr. per person exkl. moms (LRF-medlem 200 kr. exkl. moms)


Anmälan senast den 8 februari till: anmalan@lrf.se
Vänligen uppge medlemsnummer, namn, adress och telefonnummer.
Aktiviteten faktureras.