Ekologiskt -  inte alltid det bästa?

Kom och lyssna på föreläsning och delta i diskussion kring ämnet ekologiskt. LRF företräder alla medlemmar inom de gröna näringarna och tar absolut inte ställning i frågor som rör politik eller ideologi. Vi vill dock poängtera vikten av det fria samtalet och välkomnar debatter i en anda som bygger på respekt. Med det sagt hoppas vi att ni finner ämnet intressant och vill delta den 14/3!