Första platsen blir Martebo myr med samling i Väskinde, vid torken på Skäggs AB, klockan 10. Under besöket kommer vi även besöka den nyanlagda våtmarksdammen på Skäggs.

Därefter åker vi till Etelhem (via något lunchställe) för att besöka ett dämme i Tängling-och Bare myrars rensnings- och vattenavledningsföretag. Vi samlas i Etelhem, Bare 541, hos Karl-Gustaf Svensson (sväng in vid skylten Bare 3 på vägen mellan Vänge och Etelhem) klockan 13:30 för gemensam promenad till dämmet.

Sista stoppet görs vid ett dämme i Stånga myrs dikningsföretag med samling vid bron (väg 142) i Linde, klockan 15.
LRF bjuder på förmiddags- och eftermiddags kaffe vid samlingen i Martebo myr respektive Stånga myr.

Ingen anmälan behövs.
Välkomna!