Målet med cirkeln är att öka kunskapen och tryggheten kring vad som gäller vid underhåll. Förhoppningen är också att få en väl fungerande avvattning och att få till en ny styrelse i avsomnade dikningsföretag.

Vill ni i er avdelning starta en cirkel?

Hör av er till SV 0498 - 205070 alt. till: gotland@sv.se