Till näringslivet på Gotland:
Vi vill återigen rikta ett stort tack till er alla för det arbete ni gör och de åtgärder ni vidtar varje dag för att minska risken för smittspridning, samtidigt som ni ser till att hålla Gotland öppet och erbjuda samhällsservice till både bofasta och besökare.

I nuläget har vi en mycket snabbt ökande smittspridning både nationellt och här på Gotland. Det säkraste sättet att undvika att bli smittad och att bryta smittkedjor är att hålla avstånd, 1 – 2 meter från varandra. I detta läge är därför alla åtgärder som underlättar för fysisk distansering av yttersta vikt. Så långt som det är möjligt vill vi ha det gotländska samhället öppet och igång och på ett säkert sätt.

I början av augusti skickade vi ut en förfrågan till hela det gotländska näringslivet där vi eftersökte initiativ för att kunna inkludera personer i riskgrupper i samhällsservicen. Det inkom en hel del initiativ och en sammanställning över dessa initiativ hittar du via länken HÄR.

Då vi nu befinner oss i ett läge med en ökad smittspridning behöver vi tillsammans försöka hitta ytterligare åtgärder för att minska risken för ytterligare smittspridning. Därför eftersöker vi nu alla nya initiativ som görs av näringslivet runt om på Gotland och som möjliggör för en trygg samhällsservice.

Vi har därför tagit fram ett nytt formulär där du kan fylla i vilka initiativ och åtgärder som du och ditt företag vidtar.

Formuläret hittar du HÄR.

Den samlade informationen kommer vi sedan att sammanställa och delge allmänheten, organisationer, särskilda boenden med flera.

Det här är ett gemensamt initiativ av Region Gotland tillsammans med näringslivsberedningen på Gotland, som består av Svenskt Näringsliv, LRF, Företagarna Gotland, Tillväxt Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring och Visby Centrum.

Stort tack för ert engagemang och allt ni gör!

Med vänliga hälsningar,
Magnus Olsson, Visby Centrum, representant näringslivsberedningen
Peter Lindvall, Regiondirektör – Region Gotland
Maria Amér, Smittskyddsläkare – Region Gotland

För frågor och mer information kontakta Magnus Olsson på 070-281 15 60 eller magnus.olsson@visbycentrum.se