Vi är mycket glada att kunna erbjuda försklassiga föreläsare och hoppas ni ska hitta något som passar just dig! Läs mer om de olika passen i pdf här på sidan.

Drop in fika från 09.00.

09.30-09.45 Anna Karin Hatt, ny VD på LRF välkomsttalar.

När du bokar gör du det på: anmalan@lrf.se, uppge Grön Framtidsdag, namn och kontaktuppgifter samt uppge/välj fyra föreläsningar ur listan nedan, var noga med att se efter att du valt föreläsningar som inte krockar med varandra, dvs välj en föreläsning från varje pass!! 

OBS! För att din anmälan skall vara giltig behöver du ha betalt den faktura som kommer till dig postalt dvs fakturan måste vara betald innan aktiviteten börjar. Bortse från förfallodag på faktura.

Pris: 495 kr  (ex moms), inkl lunch och fyra seminariepass. (395:- för LRF medlem, glöm då inte att uppge medlemsnummer vid anmälan), i priset ingår enklare frukost, lunch och fyra höglassiga föreläsningar.

Första passet kl. 10.00-10.40

1. Claes Johansson Lantmännen- Potentialer för framtidens Lantbruk - Så ökar vi produktionen och klarar klimat- och hållbarhetsmål

2. Jimmy Larsson, Nationell affärsutvecklare Hushållningssällskapet - en omvärldsanalys

3. Thomas Johansson, Skogsinspektor Mellanskog - Skogskötselplanen, vägen till välskötta skogar!

4. Produktionsrådgivarna Hans Lindberg och Torbjörn Lundborg på Växa pratar foderförsörjning

Andra passet kl. 10.50-11.30

5. Per Frankelius är processledare för innovationsinitiativet Agtech 2030 och docent i företagsekonomi. Framtidens lantbruk - Förfinad tradition eller flygteknik och annan innovation?

6. Leg. Veterinär Erik Cederlund - Modernare arbetssätt i mjölkbesättningar, ett praktiskt exempel

7. Christer Stolz Beredskapschef  - när det som inte får hända händer - samverkan och beredskap

8. Gotlands Nötköttsproducenter - Anna Jamiesson pratar om naturbeteskött

11.30-13.30Lunch och mingel

Tredje passet kl.13.30-14.10

9. Isabell Moretti, VD Svenskt Kött, Svenskt kött skam eller stolthet?

10. Jens Berggren, Hållbarhetsexpert LRF - Hur ser möjligheterna ut för de gröna näringarna ur ett hållbarhetsperspektiv?

11. Annie Larsson - Industridoktorand på lantmännen, Ligninstrukturer i vall

12. Grisföretagarna Cissi Klasson, Ung utan pengar

Fjärde passet kl. 14.20 - 15.00

13. Precisionsodling - Verktygen som redan finns för bättre skörd, Mattias Andersson Dataväxt

14. Sigrid Agenäs SLU, Mjölkproduktion med ko och kalv tillsammans - varför och hur?

15. Gotlands Fåravelsförening, Cecilia Hagberg  - Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift, underlag för djurströbäddar, aktuell forskning.

Kontakt: Miriam Åkerström e-post: miriam.akerstrom@lrf.se Välkommen!