Vi är mycket glada att kunna erbjuda försklassiga föreläsare och hoppas ni ska hitta något som passar just dig! Läs mer om de olika passen i pdf här på sidan.

Drop in fika från 09.00.

09.30-09.45 Anna Karin Hatt, ny VD på LRF välkomsttalar.

När du bokar gör du det på: anmalan@lrf.se, uppge Grön Framtidsdag, namn och kontaktuppgifter samt uppge/välj fyra föreläsningar ur listan nedan, var noga med att se efter att du valt föreläsningar som inte krockar med varandra, dvs välj en föreläsning från varje pass!! 

Pris: 495 kr  (ex moms), inkl lunch och fyra seminariepass. (395:- för LRF medlem, glöm då inte att uppge medlemsnummer vid anmälan), i priset ingår enklare frukost, lunch och fyra höglassiga föreläsningar.

Första passet kl. 10.00-10.40

1. Claes Johansson Lantmännen- Potentialer för framtidens Lantbruk - Så ökar vi produktionen och klarar klimat- och hållbarhetsmål

2. Jimmy Larsson, Nationell affärsutvecklare Hushållningssällskapet - en omvärldsanalys

3. Thomas Johansson, Skogsinspektor Mellanskog - Skogskötselplanen, vägen till välskötta skogar!

4. Produktionsrådgivarna Hans Lindberg och Torbjörn Lundborg på Växa pratar foderförsörjning

Andra passet kl. 10.50-11.30

5. Per Frankelius är processledare för innovationsinitiativet Agtech 2030 och docent i företagsekonomi. Framtidens lantbruk - Förfinad tradition eller flygteknik och annan innovation?

6. Leg. Veterinär Erik Cederlund - Modernare arbetssätt i mjölkbesättningar, ett praktiskt exempel

7. Christer Stolz Beredskapschef, Ulf Wallin Räddningstjänsten  och Mikael Tiouls från VA - avdelniningen - när det som inte får hända händer - samverkan och beredskap

8. Gotlands Nötköttsproducenter - Anna Jamiesson pratar om naturbeteskött

11.30-13.30Lunch och mingel

Tredje passet kl.13.30-14.10

9. Isabell Moretti, VD Svenskt Kött, Svenskt kött skam eller stolthet?

10. Jens Berggren, Hållbarhetsexpert LRF - Hur ser möjligheterna ut för de gröna näringarna ur ett hållbarhetsperspektiv?

11. Annie Larsson - Industridoktorand på lantmännen, Ligninstrukturer i vall

12. Grisföretagarna Cissi Klasson, Ung utan pengar

Fjärde passet kl. 14.20 - 15.00

13. Precisionsodling - Verktygen som redan finns för bättre skörd, Mattias Andersson Dataväxt

14. Sigrid Agenäs SLU, Mjölkproduktion med ko och kalv tillsammans - varför och hur?

15. Gotlands Fåravelsförening, Cecilia Hagberg  - Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift, underlag för djurströbäddar, aktuell forskning.

Kontakt: Miriam Åkerström e-post: miriam.akerstrom@lrf.se Välkommen!