Program:

 •  Välkommen och mål för dagen Andreas Nypelius LRF
 •  Presentation av deltagare. Dagens program 
 •  Inledning och bakgrund Per Karlsson Gangvidefarm, Bernt Pettersson LRF
 •  Vätgasteknik Erik Wiberg Vätgas Sverige
 •  Omvärldsanalys Björn Aronsson Vätgas Sverige
 •  Vätgas i verkligheten Hans-Olof Nilsson, Nilsson Energy
 •  Demand-driven small-scale green hydrogen production for low carbon agriculture  Leandro Janke  SLU
 • Lunch
 • Vätgas för arbetsfordon  Ola Pettersson RISE
 • Sammanfattning förstudie  Bernt Pettersson
 • Framtidens elmarknad och vindkraft Sara Johansson GEAB, Josefin Knudsen GVP
 • Paus
 • Beredskap, säkerhet och reservkraft Simon Härenstam Länstyrelsen Gotland
 • Slutsatser från projektet och  hur går vi vidare? Per, Bernt, Josefin
 • Avslutning