Stadgeenliga ärenden.
Årets motioner behandlar:
Tryckt information i medlemstidningen Land Trafikverkets policy och regelverk vid ledningsdragning Enskilda vägar
Vägräcken på väg 148 och Räcken på många länsvägar.

Du hittar mer information i kallelsen här till höger.

Du hittar vår fb sida här