Lamm

Grön Framtidsdag

Riks, Gotland Den 8 november arrangeras Grön Framtidsdag på Gotland Grönt Centrum, GGC. Här är det preliminära programmet för dagen.

Målgruppen för dagen är mjölk, gris, får, ägg och växtodling

09:30-10:30 Gemensam start:
Framtidens möjligheter och utmaningar.
Kostnadsläget, de nya stöden, vad diskuteras i EU?
(Ingrid Rydberg och Sofia Björnsson)

10:45 – 14.35  Föreläsningar (mingellunch i maskinhallen 11.30-13.00).

Vilken nytta har jag av min markkartering?
(Britt Wolter och Frida Thomsson, HS)

Föredrag av näringspolitisk chef på Lantmännen
(Alarik Sandrup, Lantmännen)

För klövhälsan i framtiden
(Frida Åkerström, Växa Sverige)

Vår skog, hur och för vem? 
(Jan Ekdahl, Mellanskog)

Lönsamma företag och tillgång till kapital vid investeringar i lantbruket 
(Helena Silvander VD Tillväxtbolaget och Sture Gustafsson Management AB)

 

Detta program är preliminärt och kommer att uppdateras. Ändringar kan tillkomma.