LRF har tagit fram en digital utbildning om affärsmannaskapets grunder. Den finns på www.lrf.se/affarsmannaskap och vem som helst kan ta del av den när och var det passar. Ett bra tips är att ordna filmkväll i lokalavdelningen.

Filmen ger kunskaper målstyrning, ledarskap, omvärldsbevakning, affärsutveckling och försäljning och det finns en även ett handledarmaterial med tips, råd och konkreta diskussionsfrågor samt ett upplägg för en lyckad kväll.

Läs mer i PDF:en