De fem äganderättsexperterna finns på fem platser i landet, varav en på kontoret i Stockholm. De ska jobba nära regioner och medlemmar i ett nationellt nätverk.

Ulf Ståhl har södra och västra SVerige som verksamhetfält. Han intervjuades nyligen på medlemssidorna i tidningen Land. Läs intervjun här om du missade den!

Du kan också läsa mer om äganderättstjänsterna i en nyhetsartikel på LRFs webb.

Hållå Ulf! Du började nytt jobb hos LRF nu i maj. Vad blir din uppgift?
– LRF gör en satsning på äganderättsliga frågor. Fyra regionala och en central expert har anställts och tanken är att LRFs arbete ska samordnas och struktureras.

– Det är viktigt att LRF tidigare än förut kan komma in och bevaka äganderättsliga aspekter på nya lagar, EU-direktiv, utredningar med mera. Mitt arbete blir att ta reda på vad olika förslag får för konsekvenser för medlemmarna, så att LRF snabbt kan starta påverkansarbeten. Jag ska också vara ett stöd för medlemmar som har frågor om intrång.

Vad har du arbetat med förut?
– Jag kommer senast från en tjänst som länsjurist på länsstyrelsen i Halmstad, där jag har arbetat sedan 2001. Mina områden var framför allt miljörätt och plan- och byggärenden.

Hur tror du att det blir att arbeta hos LRF?
– På länsstyrelsen handlade arbetet till stor del om att överpröva kommunala beslut. Min roll var att företräda och väga samman olika intressen, som samhällsutveckling kontra naturvård. Som äganderättsexpert hos LRF företräder jag medlemmarnas intressen och min uppgift här blir tydligare. Det ska bli spännande!