Stämman, som hålls på tisdag och onsdag på LRFs konferensanläggning Sånga-Säby, kommer att direktsändas på LRFs webb och går även att se i efterhand.

150 fullmäktige kommer finnas på plats. De representerar LRFs cirka 170 000 individmedlemmar och 26 organisationsmedlemmar.

Hallands fullmäktige
De halländska fullmäktige är regionordförande Anders Richardsson, vice ordförande Carl Jonson, LRF Ungdomens Peter Andersson, samt regionstyrelseledamöterna Ulrika Algothsson och Magnus Cronqvist. De valdes på regionstämman i Halland.

Fyra motioner från Halland ska behandlas
Regionstämman beslöt att sända fyra motioner vidare till riksförbundsstämman. I den stämmobok som finns i PDF-format på webben kan man läsa riksförbundsstyrelsens förslag till beslut.

I flera fall har andra LRF-regioner skrivit liknande motioner och beslutsförslagen har därför slagits samman.

Du hittar de halländska motionerna under rubrikern:

  • Effekter och ändringar av nya gårds- och förgröningsstöden, sidan 94
  • Rättssäker myndighetsutövning och gott bemötande, sidan 120
  • Samhällets ansvar för vattenåtgärder – markavvattning, sidan 155
  • Enskilda avlopp, sidan 173
  • Lösning av tvister inom skogsnäringen via skiljenämnd, sidan 221

Information om stämman

Stämmoboken

Aktuellt inför stämman