I samband med LRFs och ICAs samarbete registrerar ICA 2 800 av sina egna produkter för skanning. Redan nu kan du hittat ICAs köttkategori i appen och till sommaren ska så gott som alla livsmedelsprodukter finnas för skanning. Planen är att släppa två nya kategorier i månaden.

Appens ändamål passar bra med ICAs mål    
– Vi vill att det ska vara enkelt för kunderna att ta reda på om en vara under ICAs egna  varumärken är av svenskt ursprung. Med hjälp av den här appen skapas den möjligheten och det är vi mycket glada för. Appens ändamål stämmer även väl överens med ICAs fokus på ursprungsmärkning och målsättningarna för samarbetet mellan ICA och LRF. Samarbetet syftar bland annat till att öka kunskapen om svensk mat liksom att öka andelen svenska varor i sortimentet, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige.

Byte till symbol som signalerar anonymitet
I dag finns redan ett stort antal produkter från olika livsmedelsföretag i appen, men för att Bonde på köpet ska bli heltäckande är det viktigt att få till ett ökat samarbete med handeln. För att möta leverantörers önskemål, så att fler vill registrera sina produkter, har symbolerna setts över. Därför byts nu symbolen tumme ner ut mot en svartvit jordglob som signalerar anonymitet.

Målet för Bonde på köpet är att fler livsmedelsföretag och dagligvaruhandeln ska gå med så att konsumenter kan skanna fler varor i butiken och därmed göra medvetna och aktiva val.

Ska ses som ett hjälpmedel
Appen är en del i LRFs konsumentsatsning "Bonde på köpet", som startades 2013. Då det inte finns heltäckande obligatorisk ursprungsmärkning i dag i butikerna är appen ett hjälpmedel att se vilken mat som kommer från Sveriges bönder.

Appen har hittills laddats ner närmare 114 000 gånger, ett antal som ökar varje vecka.

Fakta om appen "Bonde På Köpet"
Appen är en del i LRFs konsumentsatsning "Bonde på köpet", som startades 2013. Då det inte finns heltäckande obligatorisk ursprungsmärkning i dag i butikerna är appen ett hjälpmedel att se vilken mat som kommer från Sveriges bönder. Appen finns att ladda ned för iPhone och Android. Dessutom finns en webbaserad kunskapsplattform på www.bondepakopet.se med filmer, tävlingar och fakta.