Gemensamt yttrande från fyra LRF-regioner
När det gäller genomförandet av direktivet i Västerhavet har LRF Halland gjort ett gemensamt yttrandet tillsammans med LRF i Västra Götaland, i Skåne och Värmland, som alla berörs.
Yttrande om till Vattenmyndigheten för Västerhavet.

Lokala yttranden från kommungrupper
Det har även gjorts lokala yttranden från LRFs kommungrupper i Varberg och Laholm.
Yttrande från Laholms kommungrupp

Centralt yttrande
LRF har också skrivit ett centralt yttrande som vänder sig till var och en av landets fem vattenmyndigheter. 
Innehållet sammanfattas i nyheten LRFs viktigaste kritik mot vattendirektivet.