LRF Halland har länge drivit på för att kursen ska startas. Såväl bland företagarna som hos deras anställda har möjligheten att skaffa utbildning inom ekonomi efterfrågats.

Företagare behöver kunskap för att kunna möta alla krav
– Behovet av den här utbildningen är stort. Det ställs högre krav på en företagare idag än tidigare, och de behöver god kunskap om ekonomi, juridik, marknadsföring och liknande ämnen för att kunna utveckla sin verksamhet. Nu får de äntligen en möjlighet till vidareutbildning i Halland, säger Helene Andersson.

LRF och LRF Ungdomen har påverkat innehåll och upplägg
LRF Halland, liksom LRF Ungdomen i Halland, har varit med och påverkat innehållet och upplägget på kursen. Den ges under en tioveckorsperiod i vinter, det vill säga den tid på året då lantbruksföretagaren har som minst att göra. Den allra största delen av kurstiden ägnas åt företagsekonomi, men även juridik, marknadsföring och jordbrukspolitik ingår.

Region Halland satsar på utveckling
Att kursen blivit möjlig att starta har sin förklaring i att Region Halland, ägare till Munkagårdsgymnasiet, har insett lantbruksutbildningens betydelse för länets näringsliv och arbetsmarknad.

Regionen har därför avsatt personal som ska utveckla Munkagårdsgymnasiets utbildningar, och som har arrangerat ekonomikursen och också löst finansieringen för en första kursomgång. Om utbildningen slår väl ut är sedan tanken att den ska bli permanent.

Kursen riktar sig till många olika grupper
Målgruppen för utbildningen är nya eller ganska nya företagare, personer som vill bygga på sina ekonomikunskaper, antingen för att använda dem i jobbet eller vid kommande högskolestudier, personer som har ekonomiansvar på arbetet eller som är allmänt intresserade av ekonomi med inriktning på gröna företag.

Ansök senast 28 augusti
Den 28 augusti är sista dagen för ansökning till kursen. Mer information om kursens innehåll finns på Munkagårdsgymnasiets webbsida.