Det är viktigt att hänga med i utvecklingen i en föränderlig värld. Därför behöver LRF tänka om och tänka nytt och därför ska nu en ny strategi inför de kommande åren tas fram.

I arbetet med denna är det viktigt att du som är medlem – och gärna även ni andra – tycker till. Vilka är dina svar på de två frågorna ovan?

Så tänker Pia Sjögren och Johan Larsson om LRF
I ett reportage i Land den 18 juni diskuterade Pia Sjögren, ordförande i Våxtorps lokalavdelning, tillsammans med Johan Larsson, medlem i Veinge-Laholm, LRFs arbete och organisation under ledning av Lars-Anders Knutsson, LRF-kontoret. Kanske kan du inspireras av deras funderingar?

Så kan DU lämna dina tankar!

  • Ring in eller skriv!
    Kontakta någon i regionstyrelsen eller skriv in dina tankar på www.lrf.se/framtidhalland

  • Avdelningsmöten
    Diskutera frågorna på avdelningsmöten eller kanske kommungruppsmöten. Lämna dem enligt punkten ovan.

Ett halländskt inspel tas fram i höst
På en processdag med regionstyrelsen och LRF Ungdomens styrelse i början av oktober ska ett regionalt inspel tas fram. Detta lämnas sedan till LRF inför arbetet med den nationella strategi som ska antas inför 2016.