Enligt planen bör inte bevattning förekomma alls när vattenföringen i ett vattendrag understiger cirka 25 liter per sekund och meter åbredd.

Undantagna från beredskapsplanen är de större vattendragen, företag med vattendom och bevattningsmagasin utan direkt tillflöde från vattendrag.

För vattendragen Smedjeån, Menlösabäcken, Tvååkers kanal och Törlan tillämpas särskilda beredskapsplaner.

Kontaktpersoner för information om dessa vattendrag:

Smedjeån och Menlösabäcken
Magnus Påhlsson, tfn: 070-52 22 294

Tvååkers kanal och Törlan
Ulf Persson, tfn: 070-636 49 66

Länsstyrelsen kommer att annonsera när beredskapsplanen ska tillämpas.

För övriga frågor kring beredskapsplanen, kontakta LRFs regionchef Helene Andersson, tfn: 0346-71 69 64