LRF Halland bjuder årligen in till den halländska riksdagsbänken till träff, denna gång hos Martin Johansson och Johanna Ivarsson på gården Stommen i Köinge den 1 juni.

Åtta politiker hade tillfälle att närvara: Hans Hoff och Adnan Dibrani,  Socialdemokraterna, Agneta Börjesson, Miljöpartiet, Bengt Eliasson, Folkpartiet, Ola Johansson, Centerpartiet, Michael Svensson och Jörgen Warborn, Moderaterna, och Larry Söder, Kristdemokraterna.

Politikerna vill ha möjlighet att prioritera
Det är de fyra sistnämnda partierna som nu har undertecknat en debattartikel i vilken de kräver att få möjlighet att politiskt ta ställning till direktivets mycket långgående och kostsamma åtgärdsprogram. De vill kunna väga detta mot andra samhällsintressen. Debattartikeln har skickats till flera tidningar.

Åtgärder i Västerhavet kostar 26,5 miljarder
Vid träffen fick politikerna veta att det inom Västerhavets vattenområde (Västra Götaland, Halland, Värmland och skånska Bjärehalvön) handlar om åtgärder för 26,5 miljarder kronor, och om att 45 000 hektar åkermark behöver tas ur bruk för att ge plats åt skyddszoner, våtmarker med mera.

Och bara för Suseån 384 miljoner
Tittar man sedan på en enstaka å som halländska Suseån, handlar det – bara för denna mindre å – om åtgärder för 384 miljoner kronor och 676 hektar högproduktiv åkermark som behöver tas ur bruk!

För några av politikerna var informationen om de långtgående förslagen mer eller mindre ny kunskap. Liksom att den beslutsprocess med vilken vattendirektivets åtgärdsprogram ska införas, inte medger någon möjlighet för politiker att påverka besluten.

”Upplevde förståelse och vilja att kunna påverka politiskt”
– Vi upplevde att politikerna hade stor förståelse för vår frustration över de mycket stora insatserna i förhållande till den väntade effekten, sa Helene Andersson efter mötet.

– Flera av politikerna gav också uttryck för behovet av att politiskt få möjlighet att väga olika vattenåtgärder mot varandra. Inte minst i Halland har vi ju många andra vattenproblem som är kostsamma att åtgärda, som den stora risken för översvämningar. Att de nu väljer att göra en debattartikel om detta visar att LRFs arbete gör skillnad.

Enligt uppgifter som LRF Halland har fått har även Socialdemokraternas Hans Hoff agerat genom att ta upp en diskussion om politisk prövning med landsbygdsminister Sven-Eric Bucht.

Konkurrenskraft och gårdsvandring
Mötet innehöll också en rundvandring på den ekologiska mjölkgården, där politikerna fick ta del av Martin och Johannas satsningar. Därefter följde ytterligare ett ”teoretiskt pass”, denna gång om mjölkkris och konkurrenskraft.

Äggtoddy till frukost
Mötet hade startat med fika där Martin och Johanna även bjöd på en äggtoddy på, förstås, svenska ägg. Lite märkligt, kunde det tyckas, men i slutet kom regionordförande Anders Richardsson med en förklaring.

Han knäckte ett ägg och förklarade att Sverige är det enda land som arbetat så mycket med djurskydd och hygien att vi som enda land i världen kan servera råa ägg utan att den som dricker eller äter riskerar att bli sjuk.

Mötet avslutades med lunch där Matglädje i Halland serverade goda kåldolmar.

Läs debattartikeln i Hallandsposten

Läs också:
Vattendirektivets genomförande kräver fullständigt orimliga kostnader i Halland

LRFs viktigaste kritik mot vattendirektivet