Namnet syftar på de stormöten som landsbygdsministern arrangerar runt om i Sverige som ett led i arbetet med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi.

Till det stopp som görs i Skåne har alla som arbetar med eller berörs av livsmedelskedjan i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland bjudits in. Totalt blir det 160 deltagare på träffen.

På tiden att vi får en svensk strategi
– Det är väldigt positivt att regeringen har startat arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Sverige, säger Anders Richardsson.

– Vi har inte haft någon sådan strategi sedan i början av 1980-talet och sedan dess har vi gått med i EU, världen har krympt och importen av livsmedel har ökat. Vi behöver krafttag både i form av regelförenklingar och av möjligheter till ökade intäkter för lantbrukarna.

Strategin ska öka matproduktionen i Sverige
Sven-Eric Buchts syfte med att Sverige nu ska få en långsiktig livsmedelsstrategi är att denna ska bidra till att öka matproduktionen i landet och omfatta hela värdekedjan, från primärproduktion till konsument. I ett pressmeddelande säger landsbygdsministern att han vill ta fram strategin i bred dialog med aktörer i hela livsmedelskedjan.

– Samarbete är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under våren vill jag samla på mig idéer och förslag så att vi träffar rätt med strategin. Det ska vara en öppen process där alla känner sig välkomna att delta, säger Sven-Erik Bucht.

Totalt kommer sex dialogträffar att hållas på olika orter runt om i Sverige. Målet är att livsmedelsstrategin ska vara klar våren 2016.

Följ arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi via Näringsdepartementets blogg:
www.naringsbloggen.se/livsmedel