- Vi har fått fler sökande. Uppemot 100 ungdomar börjar här till hösten. Det är minst fem år sedan vi var så många. Intagningen till trädgårdprogrammet var vilande förra året men nu har vi tio sökande så utbildningen kan startas igen. Totalt har vi 85 ungdomar som ska gå naturbruksutbildning. Av dem har 15 valt lantbruk. Det är jättebra.

- Vi har också fått klartecken att starta naturvetenskapligt program. Hösten 2016 blir det ”vanligt” program men inför 2017 har vi siktet inställt på särskilda inriktningar inom djur, lantbruk, skog och trädgård. Skolan kan alltså bli en bra utbildningsmöjlighet för högstadieelever som till exempel vill bli agronomer och veterinärer!

- Vi hoppas också att kunna starta en 10-veckors ekonomikurs för vuxna inom de gröna näringarna.

Hur har nedläggning av naturbruksgymnasier i grannlänen påverkat Munkagårdsskolan?
-Vi brukar ha någon elev varje år som inte är från Halland men nu har vi 10–15 sökande utifrån. Vi får se hur deras hemkommuner ställer sig. Om de godkänner att ungdomarna utbildar sig här kan vi börja marknadsföra oss i grannlänen.

Har LRFs arbete med bland annat studiebesök för mellanstadiet och åttondeklassare bidragit till att ni har fått fler sökande?
-Sådana satsningar spelar roll. Vid våra undersökningar om varför elever väljer skolan är ”Har besökt skolan” bland de allra viktigaste anledningarna. När det gäller åttorna fick vi tacka nej till flera kommuner. Vi undersöker nu hur man kan utveckla så att åttor från hela länet kan tas emot nästa vår.

Intervjun publicerades också på Hallandssidorna i Land Lantbruk den 18 juni.