Bakgrunden till diskussionen var att LRF inför 2016 ska ta fram en ny medlems- och organisationsstrategi. Inför det arbetet behövs medlemmarnas tankar om var LRF ska arbeta med och om hur LRF ska vara organiserat.

En extra gäst från varje avdelning hade bjudits in
När det nu var dags för en av de två träffar som årligen arrangeras för ordförandena i LRF Hallands lokalavdelningar, var därför den nya strategin självfallet en punkt på programmet. Eftersom det rörde sig om en viktig diskussion hade dessutom ytterligare en person per avdelning bjudits in. Totalt slöt uppemot 60 personer upp på träffen.

Detta ska LRF arbeta med
Diskussionen gällde först vilka frågor LRF ska arbeta med. Den fördes gruppvis och varje grupp fick sedan välja ut sina viktigaste punkter och redovisa dessa i storformat.

 • Opinionsbildning inom viktiga områden som strandskydd, övriga vattenfrågor, djuromsorg med mera.
 • Upplysning om svenska lantbruksprodukter genom marknadsföring. Satsa på reklam-tv och pr-konsulter.
 • Omvärldsbevakning före politiska beslut.
 • Värna äganderätten, driva äganderättsfrågor.
 • Påverkansarbete för regelförenklingar.
 • Påverkansarbete gentemot politiker i sådana företagar- och landsbygdsfrågor som ingen annan än LRF känner ansvar för och är berörda av.
 • Påverkansarbete riktat mot framför allt kommunala tjänstemän, som ju i sin tur påverkar politiker.
 • Förbättrad information till medlemmarna – visa vad LRF gör!
 • Omsorgsarbete.
 • Öka möjligheten till lantbruksutbildning för ungdomar.
 • Fler visningsveckor på Munkagårdsskolan – marknadsföra utbildningarna.
 • Arbeta med frågor som berör fler människor på landsbygden, inte bara lantbruksfrågor.
 • Skogsfrågor. 
 • Uppvakta bankerna för att fler ska kunna starta företag på landsbygden.

Så ska LRF vara organiserat
Nästa diskussion gällde frågan hur LRF ska vara organiserat och här betonade många grupper lokalavdelningens roll, medan en grupp tyckte att dessa är mindre viktiga i LRFs arbete.

 • Lokalavdelningarna är viktiga (sju grupper).
 • Lokalavdelningarna är inte viktiga (en grupp).
 • Kommungrupperna är viktiga (tre grupper).
 • Viktigt att lokalt nå en respekt för kommungrupperna, och även lokalavdelningarna, som remissinstans för de gröna näringarna. Detta i sin tur kräver fungerande kommungrupper.
 • Ungdomarna är viktiga att satsa på (två grupper).
 • Ta reda på hur ungdomarna vill jobba i LRF i framtiden!
 • Bredda basen för rekrytering. Bjud in även landsbygdsbor utan lantbruk. Vi är för få för att inte göra det.
 • Viktigt att en LRF-region motsvaras av ett område som har en länsstyrelse.
 • Viktigt att samarbeta över LRFs regiongränser, exempelvis om skogsfrågor.
 • Viktigt att ge lokalavdelningarna tips om vad de kan arbeta med, om aktiviteter, frågor att driva med mera.

Regionalt inspel tas fram på processdag i oktober
LRFs regionstyrelse kommer att ta med resultatet av diskussionen till den processdag som ska ske den 16 oktober och där ett regionalt inspel till den kommande nationella medlems- och organisationsstrategin ska tas fram. På processdagen deltar även LRF Ungdomens styrelse.

Vem som helst kan lämna synpunkter om LRFs framtid!
Fler synpunkter önskas dock innan dess och vem som helst som vill ge sina synpunkter kan göra det i formuläret på http://www.lrf.se/framtidhalland

En bra sak att göra är också att föra en diskussion om vad LRF ska arbeta med och vara organiserat på ett avdelnings- eller kommungruppsmöte.

Årets lokalavdelning berättade
Värd för ordförandeträffen var Årets lokalavdelning i Halland, Ränneslöv-Ysby LRF-avdelning. Styrelsen medverkade vid mötet och berättade om sin verksamhet.

Dessutom medverkade även regionordförande Anders Richardsson med en summering av LRF-våren, och Maria Valeberg från Studieförbundet Vuxenskolan som berättade om möjligheterna med studieförbundet.

Rundvandring på gården
Efter diskussionen fortsatte ordförandeträffen med rundvandring på Skottorps säteri, där ägaren Lars-Inge Gunnarsson visade verksamheten med bland annat mjölkkor och biogasanläggning.

Mer information
Läs mer om arbetet med nya medlems- och organisationsstrategin
Fler bilder från Skottorp finns på LRF Hallands Facebooksida