Mötet gällde kommunens agerande gentemot företag som vill utvecklas och diskussionen fördes ur såväl ur myndighets- som ur näringspolitiskt perspektiv.

– Det var ett givande möte där båda parter fick förståelse för varandra och vi var också överens om att vår diskussion ska fortsätta, berättar regionchef Helene Andersson.

Från kommun deltog Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande, Henrik Oretorp, vice ordförande i kommunstyrelsen, och Suzanne Åkerlund, kommunråd. LRF representerades av regionordförande Anders Richardsson, regionchef Helene Andersson och Halmstads kommungrupps ordförande Sara Johansson.

Vet LRFs medlemmar om att lotsen finns?
Vid mötet fick LRF frågan om varför få eller inga lantbrukare utnyttjar den tillståndslots som Halmstads kommun erbjuder. Svaret är sannolikt att kunskapen om lotsen är för liten.

– Lotsen erbjuder företag en väg in till kommunen. Jag tror att det är en jättebra grej för medlemmar som ska utveckla sin verksamhet, säger Helene Andersson.

Team av handläggare ger hjälp åt företagaren
Lotsen består av ett team med handläggare från olika förvaltningar med uppgiften att guida företagare rätt bland tillstånd och regler som krävs för att starta eller bedriva en verksamhet. Teamet tar inga beslut på plats men kan hjälpa till med vilka tillstånd som kan behövas och göra en förhandsbedömning. En gång i veckan tar teamet emot besök.

Läs mer om Tillståndslotsen

Dela med dig av dina erfarenheter
Att arbeta för minskat regelkrångel är viktigt och LRF Halland bedriver ständigt påverkansarbete på politiker och tjänstemän för att nå resultat.

Har du kanske erfarenheter inom det här området att dela med dig av? Välkommen att höra av dig till regionchef Helene Andersson, tfn 0346-71 69 64 eller helene.andersson@lrf.se