Här är de skäl som Anders anger:

  • Många mjölkbönder har akut likviditetskris.
  • Andra länder jobbar för likviditetsförstärkning för sina mjölkbönder.
  • Sverige får inte komma efter.Mjölkgårdarna är centrala för sysselsättningen på landsbygden.
  • Mjölkgårdarna är avgörande för igenväxning och minskad biologisk mångfald.
  • Åtgärder som krävs för mjölkbönder är till nytta även för andra branscher, som EU-stöden som betalas ut i rätt tid och sänkning av dieselskatten.

Skriv gärna på LRFs namninsamling för svensk mjölkproduktion och för svensk lantbruk och läs mer om LRFs arbete för bättre förutsättningar för mjölkbönderna.