Mjölkmöte i Jönköping den 7 september klockan 10–14

LRF bjuder in politiker och andra berörda aktörer till en lösningsfokuserad diskussion för att skapa positiva förändringar för mjölken och för lantbruket, och för Sverige.
I ett "öppet forum", en processledd diskussion i grupper, diskuterar mjölkbönder – bland annat från Halland – med inbjudna aktörer.

De inbjudna aktörerna är:
• Politiker
• Handel
• Bank och finans
• Myndigheter
• Mejerier
• Konsumenter

Bland dem som tackat ja hittills finns företrädare för alla riksdagspartier, för Ica, Axfood, Martin och Servera, för Handelsbanken, Swedbank och Landshypotek, för Jordbruksverket, Arla, Växa och för konsumentföreningar.

Mjölkbönder från Halland uppmanas delta i mötet!

Läs mer i programmet
Läs om varför LRF kallar till mjölkmöte

Vill du följa med?
Kontakta Lars-Anders Knutsson på LRF-kontoret i Falkenberg för mer information och för samordning av resan, tfn 0346-71 69 69. Anmälan senast 1 september. Reseersättning utgår vid samåkning.

Manifestation och konsumentaktion i Stockholm den 21 september

I samband med budgetdebatten i riksdagen den 21 september samlas flera hundra LRF:are från hela landet till manifestation på Mynttorget i Stockholm. I samband med denna överlämnas namninsamlingen till regeringen. Tidigare samma dag arrangeras även en konsumentaktion.

Konsumentaktion med budskap till Bucht
Vid konsumentaktionen ska fikapåsar delas ut på centrala knutpunkter i Stockholms kollektivtrafik (plus på Mynttorget) klockan 7–9 med ett tack för allt stöd och med en uppmaning att skicka ett budskap till Bucht via FB och Twitter. Medlemmar bjuds in att delta vid utdelningen av påsarna.

Överlämning av namninsamlingen vid stor manifestation
Samling på Mynttorget klockan 10.30. Riksdagsledamöter och ansvarig minister bjuds in och får motta namninsamlingen. Medlemmar från hela landet är inbjudna att delta och göra sina röster hörda.

Vill du följa med?
Kontakta Lars-Anders Knutsson på LRF-kontoret i Falkenberg för detaljerad information och för samordning av resan, tfn 0346-71 69 69.