– Det behövs kraftfulla åtgärder som omedelbart ger pengar i mjölkböndernas kassor, förklarade regionordförande Anders Richardsson.

– Vi vet att man i andra länder arbetar med akuta likviditetsförstärkande åtgärder för mjölkbönderna. Därför är det viktigt att den svenska regeringen gör motsvarande åtgärder så att de svenska mjölkbönderna inte kommer ännu mer efter i konkurrensen. Vi efterlyser en politisk vilja.

Kristina Yngwe befann sig i Falkenbergs kommun med anledning av mjölkkrisen och efter en inbjudan från Centerpartiet, med Falkenbergs kommunråd Marie-Louise Wernersson i spetsen. Flera Centerpolitiker från de halländska kommunerna var också på plats.

Hoppas nå fram till Bucht
LRF Halland deltog i mötet för att framföra LRFs synpunkter på det svåra läget för mjölkbranschen. Att göra detta var extra intressant med tanke på att Kristina Yngwe bjudit in landsbygdsminister Sven-Eric Bucht till miljö- och jordbruksutskottets möte den 24 augusti. Vid utskottsmötet ska Bucht lämna information om regeringens arbete för de svenska mjölkbönderna.

Hittills i år har 14 mjölkgårdar lagts ner
– Mjölkbranschen har haft det tufft förut men så här allvarligt och akut har läget aldrig varit förut. Detta är andra svackan på kort tid. Man klarade den första, första halvåret 2014, men nu går det inte längre. Fram till och med juni har 14 mjölkgårdar lagts ner i Halland i år, säger Anders Richardsson.

Liknande budskap gav också de representanter för Landshypotek bank och Falkenbergs sparbank som även de hade tagit chansen att få tala med Kristina Yngwe.

Mjölken ger många arbetstillfällen i Falkenbergs kommun
Ett viktigt syfte för kommunråd Marie-Louise Wernerssons inbjudan av Kristina Yngwe var att visa på de många arbetstillfällen som mjölkproduktionen skapar i Falkenbergs kommun. Studiebesök gjordes på dels Arla Foods mejeri i Falkenberg, dels på Källsjö mejeri.

Arla Foods satsning på att förlägga all sin kesotillverkning i Falkenberg har inneburit att företaget snart kan starta en produktion av cottage cheese som motsvarar efterfrågan både i Sverige och utomlands. I förlängningen också betyder mer betalning till bönderna och fler arbetstillfällen till kommunen.