Missnöjet med EU:s politik och med hur denna drabbar europeiska bönder är stort och när medlemsländernas jordbruksministrar möts i Bryssel på måndag kommer tusentals lantbrukare att vara på plats för att demonstrera, däribland 23 personer från svenska LRF.

Viktigt att Sverige finns på plats
– Det är viktigt att Sverige har representanter på plats. Den här demonstrationen gäller visserligen allt lantbruk inom EU men vi som deltar från Sverige kommer att rikta in oss på budskap om mjölkbranschen. Som förtroendevald har jag ett ansvar att se till att det blir bra villkor för mjölkproducenterna och därför vill jag delta, säger Cecilia Bengtsson.

Hon är även ledamot i Arlas Hallandskrets och i Arlas representantskap.

Grönklätt demonstrationståg
Demonstrationen arrangeras av Copa Cogeca, en europeisk jordbruksorganisation där LRF och liknade sammanslutningar från Europa är medlemmar. Iklädda gröna kläder ska demonstranterna tåga genom Bryssel till Europeiska rådets byggnad där jordbruksministrarna håller möte.

Ska lämna över förslag för det europeiska jordbruket Demonstranterna kommer att hålla tal och visa sitt missnöje med EU:s politik och också lämna över förslag på åtgärder för att förbättra situationen för det europeiska jordbruket.

– Det är ju delvis EU:s utrikespolitik som försatt den europeiska mjölkproducenterna i den kris som råder. Därför är det viktigt att politikerna tar sitt ansvar för de följder som deras beslut har fått, säger Cecilia Bengtsson.

Uppemot 6 500 demonstranter väntas
Totalt väntas mellan 5 000 och 6 500 demonstranter på Bryssels gator och upp emot 1 000 traktorer. Flest demonstranter kommer från Belgien, Frankrike och Tyskland.

Till rådhusbyggnaden kommer dessutom ytterligare ett stort demonstrationståg, arrangerat av European Milk Board, och som väntas använda sig av mer okonventionella metoder att väcka uppmärksamhet på än de budskapsskyltar som Copa Cogecas demonstration ska framföra.

Mest LRF:are från västra Sverige
Totalt reser 23 personer från LRF i Sverige, de flesta från Västra Götaland, två från Kronoberg-Kalmar, några från Skåne och Blekinge, och så Cecilia Bengtsson från Valinge i Halland.

– Det ska bli intressant att få vara på plats, inte minst för att vi inte brukar ha sådana här stora demonstrationer i Sverige, säger Cecilia Bengtsson.

De svenska deltagarna ska även besöka LRFs Brysselkontor innan det blir dags för hemfärd.

Läs om vad som händer i LRFs mjölkkampanj runt om i landet