Vid mötet medverkade Åke Hantoft, ordförande i Arla Foods, Lennart Nilsson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och LRFs regionordförande Anders Richardsson. Tillsammans såg de till att alla närvarande fick svar på de frågor de kommit för att ställa.

"Viktigt att lyfta frågorna"
– Problemen behöver diskuteras på ett sakligt sätt. Det går kanske inte alltid att få svar på alla frågor, att förändra är ju en långsiktig process. Men det är viktigt att lyfta frågorna, sade en Åke Eriksson från Långaryds LRF, en av de mjölkbönder som närvarande vid mötet.

Detta var också tanken hos LRF Halland när man bjöd in till mötet.

"Globala påverkan har blivit större"
Åke Hantoft förklarade att det här året är det tuffaste hittills för Arla Foods.

– Den globala påverkan på den enskilde bonden har blivit så mycket större än förut, inte bara när det gäller intäkter utan även på kostnadssidan, sade han och exemplifierade med att den starka dollarn har påverkat priset på en rad olika insatsvaror.

Han gav de närvarande ny kunskap om Arlas strategier, insikter i hur marknadsspelet fungerar och om vad som är möjligt och inte möjligt. Exempelvis fungerar det inte att minska produktionen för att öka priset, något som en av mjölkbönderna föreslog.

– Det skulle påverka nyttjandegraden på alla våra mejerier på ett negativt sätt. Även det måste man ta med i analysen, förklarade Åke Hantoft.

"Går inte att ta steget tillbaka och bara verka i Sverige"
Inte heller går det att ta steget tillbaka och bara verka på den svenska marknaden igen. Då skulle till exempel kesofabriken i Falkenberg, vars produktion idag bygger på en stor förväntad export till Europa, sannolikt få en kraftig överkapacitet.

Annat som berördes var Icas mjölkkrona, beteslagen, GMO, uteblivna kreditgarantier  och mycket mera. Mjölkböndernas frågor var många och svar fick de. Linda Hedström, ordförande i Karups LRF, var nöjd efteråt:

"Tror alla här är nöjda"
– Det viktiga med mötet var att bönder får prata med varandra och ha en öppen ventilation av frågor. Och även om negativa saker diskuterades så var stämningen positiv. Det var ett bra initiativ och jag tror att alla som är här är nöjda.

Texten publiceras även i Land Lantbruk fredagen den 2 oktober.