Inför Lantbruksdagen 2016 söker vi tävlande som vill få en professionell bedömning på sin affärs- eller produktidé.

Tävlingen har inspirerats av tv:s ”Draknästet” och innebär att fyra företagare inom de gröna näringarna presenterar sina idéer inför en jury. De får 15 minuter på sig och ska då övertyga om att deras idé är den allra bästa. Därefter sammanträder juryn, där flera kompetenta personer ingår, och gör en bedömning av de tävlandes idéer. Juryn redogör sedan för vad de kommit fram till och utser en vinnare.

Förra årets tävlande, se bilden, sjöd av motivation och gav inspirerande föredrag om sin verksamhet eller blivande verksamhet. Omdömena gav perspektiv på företagande, till nytta för såväl publik som för företagarna.

Många intressanta programinslag - missa inte Lantbruksdagen!
Programmet har också flera andra intressanta inslag.

  • Mjölkbonden Pehr Hansson berättar om ett annorlunda ägarskifte där en anställd blev delägare.
  • Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar Bank, Stockholm, förklarar hur en bank ser på lantbrukaren ur kundperspektiv, lantbruksperspektiv och kreditperspektiv.
  • Dennis Westerberg, musiker, entreprenör, coach och författare föreläser om att finna glädje på jobbet, om hur man skapar goda relationer och om arbetsmiljö.

Dagen arrangeras av LRF Halland, Länsförsäkringar Halland och LRF Konsult. Den är kostnadsfri, mat ingår.

Läs mer om tävlingen

Läs mer om lantbruksdagens program