– Det ska bli jätteintressant att se hur We Effect jobbar för att skapa Vi-effekt. Ja, det är ju det namnet syftar på, att människor blir starkare tillsammans, berättar Kristina Bengtsson.

Organisationen har funnits sedan 1958, men fram tills för två år sedan under namnet Kooperation utan gränser. År 2013 bytte man till ett namn som är gemensamt i alla de 25 länder som organisationen är verksam och som bättre berättar syftet med verksamheten.

We Effect arbetar för hjälp till självhjälp och för bestående förändringar som tar människor ut ur fattigdomen. De huvudsakliga arbetsområdena är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark.

Vill hitta ambassadörer för We effect
LRF är en av medlemsorganisationerna i We Effect och arrangerar därför studieresor för koncernens anställda en gång per år. Syftet är att hitta ambassadörer för We Effect, människor som i olika sammanhang på hemmaplan kan berätta om verksamheten och som kan bidra till att nya pengar samlas in till verksamheten. Med på resan är även några ur personalen från We Effect och ett par regionala ambassadörer.

– Jag fick lämna in en motivation där jag talade om varför jag ville åka och hur jag ska sprida budskapet om verksamheten när jag är hemma igen, berättar Kristina, som valdes ut i hård konkurrens.

Kristina visar gärna bilder från sin resa
Hon är redan inbokad för att prata om We Effect på LRFs regionstämma, på Munkagårdsgymnasiet på vid en globaliseringsdag i december, på en LRF-studiecirkel och flera liknande sammanhang.

– Jag kommer gärna ut och berättar och visar bilder för alla som vill, säger hon.

Ett av världens mest tättbefolkade länder
Malawi ligger i södra Afrika, mitt inne i landet, och har ingen kust. Däremot har man Malawisjön, som är kontinentens tredje största sjö. Malawi är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder, med två tredjedelar av befolkningen under 20 år. Mer än 80 procent av befolkningen bor på landsbygden och försörjer sig som bönder. Dödligheten i HIV är stor och 10 procent av befolkningen är smittad.

Kristina kommer att befinna sig i landet en knapp vecka. Det är torrperiod där och mellan 35 och 40 grader varmt.

Besök på skola där alla är vinnare
– Vi ska bland annat besöka en skola där det bedrivs ett projekt som Lantmännen sponsrar. Det handlar om att ge skolbarn lokalt producerad mat i skolan. Barnen får skolmat och kan äta sig mätta, samtidigt som man skapar arbetstillfällen och avkastning för det som producerats i närområdet.

Programmet är späckat och resan innehåller också lite typiskt Afrikaturistande som safari och möjlighet till snorkling i Malawisjön.

– Det ska bli fantastiskt spännande, tycker Kristina, som aldrig varit i Afrika tidigare.

Boka gärna Kristina!
Kristina Bengtsson jobbar på LRF-kontoret i Falkenberg, för LRFs organisationsservice. Den som vill ha hennes medverkan på ett möte är välkommen att ringa 0346-71 69 61, eller skriva till kristina.bengtsson@lrf.se!

Läs om We effect