LRFs kommungrupp i Falkenberg stod för inbjudan och från denna medverkade Jenny Bengtsson, Martin Johansson och Göran Gustafsson. De socialdemokratiska gästerna bestod av sex lokala politiker och riksdagsmannen Hans Hoff.

Besöket på gården började med en rundvandring där ägarna Magnus och Sven Karlsson visade runt i stallar med kor och robotmjölkning. Därefter följde fika med diskussioner och frågestund.

Minskad mjölkproduktion – viktig del av samtalet
Samtalet kretsade bland annat runt mjölkböndernas situation. Jenny Bengtsson berättar att det – i alla fall i början av mötet – var flera politikers uppfattning att mjölkböndernas kris endast kan lösas av Arla, genom att företaget börjar betala bönderna mer för mjölken.

– Men vi förklarade att det inte bara är det nuvarande mjölkpriset som är problemet utan att det är mycket som man kan bidra med som politiker för att säkra att vi har en svensk mjölkproduktion och öppna landskap, berättar Jenny Bengtsson.

Det kan exempelvis handla om att som lokalpolitiker ställa hårdare krav vid offentlig upphandling, och att som riksdagspolitiker sänka dieselskatten, att våga ge extra EU-stöd och att se till att EU-stöden betalas ut i tid.

– Vill man ha betesdjur och öppet landskap i fortsättningen måste vi få en politisk vilja att betala för detta. Vi hoppas att vi fick politikerna att tänka till om hur allt hänger ihop, säger Jenny Bengtsson.

Tar gärna emot andra politiska partier
Om det finns intresse från andra politiska partier att komma ut på gårdsbesök ställer Falkenbergs kommungrupp gärna upp. Det är bara att ringa Jenny Bengtsson, tfn 0722-34 02 84.