Syftet med båda eventen är att väcka nya tankar runt hur jämställdhet på landsbygden kan skapa tillväxt och utveckling. LRF har grundat en jämställdhetsakademi som arbetar för att ge män och kvinnor likvärdiga möjligheter att starta och driva företag. Tisdagen den 24 november håller denna sitt allra första jämställdhetsevent.

– Eftersom LRF arbetar för att utveckla landsbygdsföretagen är det tveklöst så att LRF ska driva jämställdhetsfrågan, säger Carl Jonson, vice ordförande i LRF Halland och värd på det halländska eventet.

– Män och kvinnor ser saker på olika sätt. Om vi inte blandar, inte ser till att både män och kvinnor kan påverka, då missar vi jättemycket. Men är vi jämställda så får vi en annan bredd i våra beslut.

Bara Halland ville ordna event
Alla landets 17 LRF-regioner har erbjudits att delta via webben men bara Halland nappade på att arrangera ett eget jämställdhetsevent. I detta medverkar Anna-Lena Bergelin (tidigare Brundin), komiker, sångerska och författare, och det serveras härliga tapas från Matglädje Halland.

Under uppkopplingen mot eventet i Stockholm lyssnar och deltar hallänningarna i ett program med anföranden, samtal och workshop om jämställdhet. Bland annat medverkar LRFs förbundsordförande Helena Jonsson (se fil).

Bakom det halländska eventet står även Studieförbundet Vuxenskolan och Region Halland, som båda finansierar och på annat sätt ger stöd till satsningen.

”Måste fundera aktivt för att nå resultat”
– Jämställdhet är en viktig fråga att arbeta med. Om vi bara gör allt med rutin, på samma sätt som vi alltid har gjort, så händer det inget. Då cementerar man ett konservativt synsätt. Istället måste vi fundera aktivt på jämställdhet för att kunna skapa en förändring, säger Carl Jonson.

Genom Jämställdhetsakademin vill LRF arbeta för att män och kvinnor ska ha likvärdiga möjligheter att starta och driva företag inom de gröna näringarna. Så är det inte idag. Jämställdhetsakademin jobbar med idéutveckling, forskning och opinionsbildning som medel för att nå resultat.

Läs inbjudan

Läs mer om LRFs jämställdhetsakademi