Färden gick denna gång till Varbergs kommun, med minibussen genom det höstvackra landskapet. Med på resan var landshövding Lena Sommestad, länsråd Jörgen Peters, Madeleine Beckman, veterinärenheten, Stefan Samuelsson, landsbygdsenheten, Henrik Martinsson, enheten för naturvård och miljöövervakning, och från LRF Halland Anders Richardsson, Cecilia Bengtsson och Helene Andersson.

Viktig chans att visa hur lantbrukare berörs i olika frågor
– Resan är att sätt att återkommande lyfta aktuella frågor i Halland. Vi ger de gröna näringarnas synpunkter på ärenden där både LRF-medlemmar och länsstyrelsen är inblandade och kan också visa i praktiken hur lantbrukare berörs, berättar Helene Andersson, regionchef.

Nedslag gjordes hos olika företagare inom de gröna näringarna och första besöket var i industri- och handelsområdet Varberg Nord, där Arnold Modiggård och Niklas Börjesson, ordförande respektive ledamot i Himleåns vattenråd, visade på och berättade om problematik med att avvattna ett område med så stora asfalterade ytor.

Viktigt att på effektivt sätt kunna stoppa upp hastigt rinnande vatten
De visade också på vikten av att uppsamlingsdammar har rätt storlek och att rören också är dimensionerade och rätt placerade för att på ett effektivt sätt stoppa upp hastigt vatten.

Arnold Modiggård och Niklas Börjesson påvisade också problem med att dricksvattenbrunnar har sinat i området. Det finns platser där det rinner grundvatten rakt ut i uppsamlingsdammar. Ingen vill eller har kunskap att ta i frågan enligt de båda representanterna från Himleån.

Tomatodling med miljötänk
Delegationen besökte också Trollåsens Tomat i Bua som växthusodlar över 30 olika sorters tomater med skörd från april till i början av november. Ägaren Susanne Andersson berättade om produktion och marknad.

Växthusen värms med spillvärme från Södra Cells anläggning och all bekämpning sker biologiskt, exempelvis med flugor. Humlor jobbar som pollinerare. All gödning och bevattning går i retursystem i anläggningen.

”Ska ett enda företag lastas för hela Viskans status?”
Dagens tredje besök gjordes hos familjen Henrik och Jenny Alfredsson, Drared på Måns Börsgård. Företaget bygger ut sin mjölkproduktion och ägarna beskrev sin syn på framtiden för företaget men också problemen med de pålagor som läggs vid utökning av verksamhet.

Eftersom gården gränsar till Viskan så ställs stora krav.

– Är det rimligt att ett enskilt företag som utökar lastas för hela Viskans status? var Henriks fråga till gruppen.

Efterfrågan på lammkött och nötkött ökar
Dagen avslutades med besök hos Holmåkra lamm och nöt i Sällstorp. Ägarna Cecilia Bergh och Andreas Johansson berättade om och visade sin lammproduktion. De säljer både köttlådor direkt till konsument och restaurang samt till slakteri. Efterfrågan på både lamm och nötkött ökar.

Fler bilder från resan med länsledningen finns på LRF Hallands Facebooksida.