– Vi vill gärna få medlemmarnas inspel i de här frågorna, säger Björn Galant, samordnare av LRFs ägande- och brukanderättsexperter, som hoppas på många deltagare.

Förstärkningen - ett sätt att möta medlemmarnas behov
Medlemmarna efterfrågar allt oftare juridisk hjälp från LRF. Behovet ökar i takt med att såväl samhällets krav på markägarna ökar, som att intrången blir fler: höghastighetsbanor, kraftledningar, naturreservat, vattenskyddsområden …

I våras anställde LRF därför fem äganderättsexperter, fyra fördelade över landet och en centralt placerad i Stockholm. En av dem, Ulf Ståhl, har sitt kontor i Falkenberg, hos LRF Halland.

LRF kan ligga steget före
Med ökad kompetens kan LRF i större utsträckning än förut förklara förutsättningarna för företagandet inom de gröna näringarna och därmed ökar också möjligheten att påverka inför beslut, till medlemmarnas fördel. För att lyckas med detta krävs dock inte enbart juridisk kompetens utan även medlemmarnas engagemang.

– Genom att medlemmar berättar om vilka situationer som man kan hamna i, får vi vetskap och kan agera i ägande- och brukanderättsfrågor, säger Björn Galant.

Förstärkningens presenteras på träffarna
LRFs experter presenteras på träffarna, liksom LRF:s nya arbetssätt inom ägande- och brukanderätt. Varje träff innehåller dessutom föredrag på olika teman, och det blir även tillfälle för medlemmarna att diskutera, berätta och ställa frågor. Alla medlemmar är välkomna till alla träffar.

LRF Konsults experter medverkar och berättar om aktuella fall. Träffarna arrangeras även i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Träffarna närmast Halland
Tre träffar finns i närheten av Halland. Samtliga har huvudrubriken Vatten och markintrång men föredragshållarna och de ämnen som tas upp varierar.

24 november, klockan 18–21, Landvetter
LRFs experter Erik Evestam, Ulf Wickström, Åsa Hill, Jenny Alkvik och Erik Einarsson, LRF Konsult medverkar.

1 december, klockan 18.30–21.30, SLU, Alnarp
Ulf Wickström, LRFs juridiske expert på miljö- och vattenfrågor, med flera, medverkar.

2 december, klockan 18.30–21.30, Tävelsås bygdegård, Växjö
Bland annat medverkar Björn Galant, LRFs juridiske expert på allemansrätt, talar om allemansrätt och naturvårdsintrång.

Mer information om programmet i filerna till höger på sidan.

Läs mer om LRFs förstärkning inom äganderätt