Fem nya tjänster ska stärka ägande- och brukanderätten såväl regionalt som nationellt. I Västsverige var temat för kvällen vatten, intrångsfrågor och bredband.Ytterligare två träffar arrangeras i Hallands närhet (se nedan).

Viktigt råd från LRF Konsult "Skriv inte på direkt"
Mötet gjordes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och LRF Konsult. De sistnämnda representerades av Charlotte Helander, Jenny Alkvik och Erik Einarsson, som gav flera råd kring hur man ska tänka som markägare när det kommer en exploatör och knackar på.

– Skriv inte på direkt, är vårt generella råd. Om man får ett avtal så bör man få villkor och ersättningar granskade. Ofta är motparten förhandlingsbar, berättade Jenny Alkvik.

Ta hjälp för högsta möjliga ersättning
Erik Einarsson jobbar med värdering av intrången och även där finns det goda möjligheter att höja sin ersättning. Helt enkelt genom att ta hjälp och nyttja alla de ersättningsposter som finns i lagstiftningen.

Även deltagarna bidrog med tips om hur man kan göra. En av dem hade gjort till en vana att alltid ta ut avgifter så fort någon ville göra något på hans mark. Så numer får han ersättning även för den tid han lägger ner i ett intrång.

– Vi måste sätta ner foten och inte vika ner oss. Då betalar de, sade han.

Kritik mot Sveriges sätt att hantera EU:s vattendirektiv
Ulf Wickström från LRF berättade om läget i den för Västsverige hetaste äganderättsfrågan just nu: vattenförvaltningen. Han var mycket kritisk till det svenska sättet att hantera frågan:

– Andra länder navigerar i det här systemet för att komma ut så bra som möjligt. Medan Sverige är oerhört lojalt mot regelverket.'

Först ut att ta konsekvenserna av detta paket är den småskaliga vattenkraften:

– Runt om i landet förelägger man nu de här små verksamheterna och det är ett orimligt system. Man ska söka tillstånd som om verksamheten inte fanns och det är väldigt kostsamt. Vi oroar oss också för att om det blir dåligt för vattenkraften så kommer det bli katastrof om man ger sig på markavvattningsföretagen.

Viktiga markägarfrågor vid bredbandsutbyggnad
Ytterligare en fråga som är mycket aktuell är den snabba utbyggnaden av bredband på landsbygden. En utveckling som LRF applåderar, samtidigt som det är viktigt att det blir en bra hantering av markägarfrågan.

Här är rådet att använda någon av de mallar som finns på Byanätsforums hemsida. Såväl Coompanion som LRF Konsult har avtal som på ett bra sätt kombinerar nätägarnas och markägarnas intressen.

Studiecirkeln – ett bra sätt att lära mer
För den som vill jobba vidare med äganderättsfrågor, rekommenderas att använda studiecirkelformen, där Studieförbundet Vuxenskolan kan hjälpa till med material och upplägg.

Erik Evestam


Träffen i Landvetter var en av tre som arrangeras i närheten av Halland. De övriga två är:

  • 1 december, klockan 18.30–21.30, SLU, Alnarp.
  • 2 december klockan 18.30 i Tävelsås bygdegård, ca 12 km söder om Väjö.

Läs mer om träffarna och syftet med dessa