I stället gick det nyinstiftade priset till Ingrid och Henrik Sommar, Sommars lantbruk, Svånö gård i Mälardalen. Närvarande i Köinge var dock Cecilia Bengtsson från Bengtssons Lantbruks AB och hon fick en blomma som hyllning för nomineringen i tävlingen.

Jämställdhetseventet i Halland lockade ett 40-tal personer, såväl LRF-medlemmar som politiker, representanter från myndigheter, banker, Munkagårdsskolan med flera.

Efter inledning av dagens värd Carl Jonson, vice ordförande i LRF Hallands regionstyrelse, tog artisten Anna-Lena Bergelin (Brundin) över mikrofonen och gav publiken många skratt och viktiga tankar.

LRFs guldnål inte ett dugg jämställd
Inledningsvis levererades också en bister LRF-sanning: förtjänsttecknet guldnålen har delats ut till sedan 1971, till totalt 414 personer. Varav fem (!) kvinnor.

Deltagarna följde det nationella eventet i Stockholm via webben och lyssnade till en rad föreläsare och samtal på temat jämställdhet i företag inom de gröna näringarna.

En vändning har skett
Åsa Odell, LRFs vice ordförande, inledde med att betona att det har hänt en hel del på jämställdhetsfronten inom de gröna näringarna:

– 65 procent av de sökande till naturbruksgymnasierna är tjejer och nästan hälften av alla företag inom de gröna näringarna drivs av antingen en kvinna, eller av en man och en kvinna.

Behövs arbete även för jämlikhet
Carin Holmqvist, professor på Handelshögskolan, ville vidga perspektivet från behov av jämställdhet till behov av jämlikhet. Hon menade att hela de gröna näringarnas sektor har halkat efter och har sämre löner för såväl män som kvinnor.

Ointresse för nytänkande företagare
Camilla Wagner, grundare av Management by Kerstin, pekade på en oförståelse i samhället för kvinnors sätt att driva företag. Deras verksamheter är ofta småskaliga, och har ofta nya och ovanliga innehåll, något som politiker, myndigheter, banker med flera inte alltid tar på allvar. I många betraktares ögon är det bara stora företag med många anställda som räknas, menade hon.

– Generellt finns ett ointresse för det nytänkande som finns inom de gröna näringarna och en konservativ syn på företagande, sa Camilla Wagner.

Efter att uppkopplingen mot eventet i Stockholm hade avslutats hölls en bikupediskussion i Köinge, där alla närvarande funderade vidare över vad de själva kunde göra för att öka jämställdheten inom sina respektive verksamheter.

Därefter serverades halländska tapas från Matglädje i Halland – just ett sådant där småskaligt landsbygdsföretag drivet av kvinnor som vissa inte tar på allvar. Det gör dock definitivt alla vi som fick smaka deras tapas.


Fler bilder
från jämställdhetseventet i Köinge finns på LRF Hallands Facebooksida.