Bakgrunden är att några inspektörer vid den halländska länsstyrelsens deltar i ett forskningsprojekt om bemötande och kommunikation vid djurskyddskontroller. Tillsammans med kollegor i Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg och Södermanland prövar de metoden motiverande samtal.

Denna har testats i inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsynen i fyra kommuner med gott resultat. Forskarna går nu vidare och riktar in sig enbart på planerade djurskyddskontroller av nötkreatur för att få så jämförbara samtal som möjligt.

Behöver inspelat material för bedömning av "eleverna"
Djurskyddsinspektörerna utbildas av forskare från Karolinska Institutet, som behöver inspelat material för att kunna bedöma hur inspektörerna utvecklas. De vill samtal från såväl före som efter utbildningen. Forskargruppen kommer också att ringa slumpmässigt valda lantbrukare för att fånga deras upplevelser.

Den som inte vill spelas in kan säga nej. Forskarna har tystnadsplikt och resultaten kommer inte att kunna kopplas till individer eller gårdar. Projektet startade 1 november förra året och pågår till 31 mars 2016.