– Jag har väntat i 20 år, säger Johan Carlsson, ekobonde från Rolfstorp.

Han gick ut jordbrukslinjen för 20 år sedan och hade tänkt fortsatta läsa ekonomi. Men alternativet försvann! Alla påbyggnadsutbildningar inom lantbruk lades ner i mitten av 1990-talet när regeländringar för skolväsendet gjorde det omöjligt att driva sådana kurser.

En seger att kursen kan startas
Att en 10-veckorsutbildning nu startar igen är att betrakta som en stor seger, inte minst för LRF Halland som efter år av enträgen påverkan har försökt få kursen till stånd.

– Vi har sett ett behov av fördjupade ekonomikunskaper inom de gröna näringarna, detta för att kunna driva företag med de tuffare förutsättningar som råder idag. Tillsammans har vi nu tagit ett första steg för att fortsatt kunna erbjuda denna typ av utbildningar i Halland, förhoppningsvis även inom andra ämnen än ekonomi, säger Helene Andersson, regionchef för LRF Halland.

Samverkan mellan flera
Kursen är resultatet av en samverkan mellan flera olika parter, bland annat LRF, Prytz donation, Region Halland, LRF Konsult med flera.

Eleverna är mellan 21 och 42 år och driver verksamheter som skogsbruk, grönsaksodling, lantbruk med golfbana, mjölkproduktion med mera. Några har inte eget företag ännu, som Fredrik Andersson, 21 år, från Slöinge:

– Pappa är lantbrukare och jag ska eventuellt ta över verksamheten. Här lär jag mig grunderna i ekonomi, som kalkylering och bokföring.

Av kursens 200 timmar är merparten företagsekonomi. Även ämnen som juridik, marknadsföring och jordbrukspolitik ingår. De flesta föreläsarna tas utifrån för att få tillgång till spetskompetens. Bland annat står LRF Konsult för 140 timmars undervisning.

Affärsplan - röd tråd genom utbildningen
Ett viktigt inslag i kursen är den affärsplan för det egna företaget som eleverna tar fram. Allt de lär sig kopplas till denna – kunskaperna ska vara "på riktigt" och användas, något som flera elever tar upp som en stor fördel.

– Kunskaperna i ekonomi ger mig bättre inblick i företaget. Utifrån dem kan jag besluta om jag ska gasa, bromsa eller kanske göra något annat. Det är en chans att få gå den här kursen! säger Johan Carlsson.

 

Röster om kursen

Henrik Johansson, kursdeltagare
– Just detta att det nu finns en ekonomikurs med inriktning på lantbruk är så bra. Jag har letat på längre håll och men det har inte funnits någon att gå. Kunskaperna vi får gör att man blir lite säkrare i rollen som företagare.

Katarina Schantz, gymnasielärare
– Kursen gör de här företagarna starkare. Kanske att de får ett ökat självförtroende och bättre psykisk hälsa när de får bättre kontroll över sitt företag. De kan fortsätta sin verksamhet, och kanske kan de anställa och bidra till att servicen på landsbygden kan behållas.

Andreas Modiggård, gymnasielärare och kursansvarig
– Som en röd tråd genom utbildningen jobbar vi med en affärsplan. Det är viktigt att använda sina egna siffror, sitt eget företagande, i det man lär sig. Exempelvis bokföringen är väldigt abstrakt om man inte relaterar den till sina egna siffror.

Maria Ahlström, kursdeltagare
– Bara detta att kursen går den här tiden på året när alla har det lite lugnare är ju jättebra. Och att den inte bara hålls på kvällstid.

Krister Topler, LRF Konsult, föreläsare i bokföring
– Vi måste få ett mer företagsekonomiskt tänkt i jord- och skogsbruket idag. För många har det kanske varit mer av en livsstil men konkurrensen har hårdnat. Idag är den global och då behövs kontroll över affärerna.

Den inledande texten publicerade även i Land fredagen den 18 december.