Hushållningssällskapet i Halland arbetar sedan många år med rådgivning inom lantbruk, vatten och livsmedel. Till skillnad från hushållningssällskap i exempelvis Skåne och Jönköpings län har man dock inte erbjudit skoglig rådgivning tidigare.

– De flesta lantbrukare äger skog och därför blir den här verksamheten ett bra komplement till den övriga rådgivningen. Det finns en ansenlig mängd skog i Halland, säger Olof Stenström.

Andra rådgivare är knutna till ett företag
En del av de tjänster som han erbjuder finns idag att köpa från andra aktörer, men då arbetar rådgivaren som regel på uppdrag av en inköpsorganisation och ska även knyta kunder till denna.

– Skillnaden är att jag är oberoende från skogsindustrin, förklarar Olof Stenström.

Stor efterfrågan hos nyblivna skogsägare
Andra hushållningssällskap i landet har sett ett växande behov av oberoende rådgivning hos personer som inte lever på skogen, som har den som fritidsintresse eller som ”har blivit med skog” genom arv. Samma behov finns i Halland.

– De här skogsägarna vill ha ett bollplank eftersom de själva kan känna att de inte har tillräcklig kunskap om skötsel och åtgärder. De vill vara trygga i att de gör rätt. Därför behöver de skogskonsultens hjälp, säger Olof Stenström.

Till denna grupp erbjuder han exempelvis oberoende rådgivning eller förvaltning, och ser till att åtgärder blir gjorda enligt plan och uppgjord budget. Olof Stenström kan också vara ett stöd vid virkesförsäljning, som bollplank eller som den som sköter hela upphandlingen av prisvärd entreprenör och virkesköpare. Listan med tjänster som erbjuds är lång – och de passar såväl etablerade som nyblivna skogsägare.

Kundens egna mål i fokus
– Jag arbetar med kundens egna mål för ögonen. Det behöver inte handla om att producera så mycket skog som möjligt, det kan vara andra värden som skogsägaren ser som viktiga och då hjälper jag till att nå dem, exempelvisgenom estetiska eller naturvårdande åtgärder, säger Olof Stenström.

Han är skogsmästare och kommer närmast från en tjänst på skogsbolaget Holmens skogs kontor i Norrköping. Olof Stenström är uppvuxen i Halland och har nu flyttat tillbaka till hembygden igen tillsammans med sin fru.

Läs mer om den nya skogliga rådgivningen i Hushållningssällskapet Hallands produktblad