Idag kör varje leverantör ut sina varor direkt till kommunens arbetsplatser. Med samordnad varudistribu¬tion har man istället en samlastningscentral, dit varorna kommer. Där lastas de om av ett åkeri så att det sedan är ett fåtal lastbilar som kör ut till kommunens verksamheter.

Minskade transporter är bra för miljön. Men de innebär också en möjlighet för mindre och lokala producenter att bli leverantörer till kommunen, eftersom de då bara behöver leverera till ett enda ställe.

Kommunen förbereder för närvarande en upphandling av åkeri och samlastningscentral, och arbetar också med utformningen av hur distributionen ska fungera. För att nå bästa möjliga resultat söker man kontakt med leverantörer.

Från kommunen deltar logistiker Joakim Carlsson, upphandlarna Manda Eld och Annette Sarwe samt projektledaren Niclas Siljedahl.

Tid: Onsdagen den 9 december klockan 13–15.
Plats: Stadshuset, med ingång från entrén vid Kungsbacka direkt.