Konferensen, som är den trettonde i ordningen, tar upp en rad aktuella ämnen med koppling till miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Ett av dessa är landsbygdsföretagens betydelse i miljömålsarbetet och det är på det temat som LRF medverkar.

Andra ämnen är hur kommunerna kan arbeta med bevarande av jordbruksmark i planeringssammanhang och möjligheter i odlingslandskapet.

Vatten - temat för eftermiddagen
Under eftermiddagen är temat vatten och EU:s vattendirekt tas upp. Då deltar Vattenmyndigheten för regional dialog kring förslaget till nytt åtgärdsprogram för Västerhavet och de strategiska utmaningarna för vattenförvaltningen.

Alla intresserade är välkomna!
Konferensens vänder sig till tjänstemän och politiker på regional och kommunal nivå, representanter för företag, intresseorganisationer och näringen samt övriga intresserade. Alla är alltså välkomna!

Konferensen hålls på Gullbrannagården söder om Halmstad den 22 januari.

Läs programmet!